Wersja polska(PL) English version(EN)

Uwaga studenci I roku - OBOWIĄZKOWE PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

Data dodania artykułu. Format daty dd-mm-rrrr:18-11-2015

 

Kurs PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO dostępny jest na platformie edukacyjnej m-Akademia - w części kursy organizacyjne.

 
 

W celu zaliczenia Przysposobienia bibliotecznego  należy:

1.  zapoznać się z materiałami zawartymi w kursie on-line (m-Akademia) - tylko po zalogowaniu,

2.  zaliczyć test sprawdzający (w Bibliotece),

3. otrzymać wpis do indeksu.

 

Zaliczenie testu odbywa się  w OBOWIĄZKOWYCH TERMINACH wyznaczonych dla poszczególnych grup ćwiczeniowych przez Dział Nauczania.

ZALICZENIE NALEŻY UZYSKAĆ DO KOŃCA SEMESTRU ZIMOWEGO

 

MIEJSCE ZALICZENIA

Studenci Wydziału Zarządzania - Czytelnia Główna (ul. Nowy Świat 4a)

Studenci Wydziału Politechnicznego - Czytelnia Wydziału Politechnicznego (Poznańska 201-205)

Studenci Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu  - Czytelnia Wydziału Medycznego

(ul. Kaszubska 13)

 

TERMINY PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO

 

Studia stacjonarne

Kierunek Data Godzina
Bezpieczeństwo wewnętrzne gr. 1  14.12.17  11.45-13.15
Bezpieczeństwo wewnętrzne gr. 2  14.12.17  13.30-15.00
Budownictwo gr. lab.1    
Budownictwo gr. lab. 2    
Fizjoterapia    
Informatyka gr. lab. 1    
Informatyka gr. lab. 2    
Informatyka gr. lab. 3    
Inżynieria środowiska gr. lab. 1    
Inżynieria środowiska gr. lab. 2      
Mechanika i budowa maszyn gr. lab. 1    
Mechanika i budowa maszyn gr. lab. 2    
Zarządzanie gr. 1  05.12.17  13.30-15.00
Zarządzanie gr. 2  05.12.17  11.45-13.15
Zarządzanie gr. 3  12.12.17  11.45-13.15

 

Studia niestacjonarne

Kierunek
Data
Godzina
Bezpieczeństwo wewnętrzne gr. 1 27.01.18 9.40-11.10
Bezpieczeństwo wewnętrzne gr. 2    

Budownictwo gr. lab. 1

 

 

Budownictwo gr. lab.2

 

 

Elektrotechnika gr. lab. 1    
Elektrotechnika gr. lab. 2    
Informatyka gr. lab. 1    
Informatyka gr. lab.2    
Mechanika i budowa maszyn gr. ćw. 1    
Mechanika i budowa maszyn gr. lab. 3    
Mechanika i budowa maszyn gr. lab. 4    
Zarządzanie gr. 1 20.01.18 13.00-14.30
Zarządzanie gr. 2 20.01.18 11.20-12.50
Zarządzanie gr. 3 20.01.18 9.40-11.10

 

Studenci, którzy  nie przystapili do testu z przysposobienia bibliotecznego w  wyznaczonych terminach, mogą zgłaszać się do swoich czytelni wydziałowych na indywidualne zaliczenie

 

 

Script logo