Wersja polska(PL) English version(EN)

Profesor Ewa Andrysiak dyrektorem Biblioteki Uczelnianej

Z dniem 1 października 2017 r. Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ma nowego dyrektora. Funkcję tę objęła, jednomyślnie zaakceptowana przez Senat uczelni prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak, dotychczasowa wicedyrektor Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Prof. Ewa Andrysiak jest bibliolożką, bibliotekarką i regionalistką, nauczycielem akademickim i wychowawczynią wielu roczników absolwentów studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Łódzkim. Kaliszanka, absolwentka Liceum Ekonomicznego w Kaliszu, ukończyła studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorat uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim, zaś habilitację na Uniwersytecie Wrocławskim w oparciu o monografię „Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego”. Całe swoje życie zawodowe spędziła w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, pracując jako kierownik działu oraz wicedyrektor tej instytucji.

Od wielu lat pracuje naukowo; jest autorką 23 książek i broszur (w tym m.in. publikacji „Alfons Parczewski” w serii „Kaliszanie”, „Tradycje bibliofilskie Kalisza”, „Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie”) oraz ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych w czasopismach i pracach zbiorowych, inicjatorką i redaktorką „Bibliografii historii Kalisza”, a także wielu innych prac bibliograficznych. Wypromowała 70 magistrów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Od lat działa społecznie, pełniąc funkcję wiceprezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego , a także współpracuje z Kołem Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu.

Prof. Ewa Andrysiak jest pierwszym w historii Biblioteki Uczelnianej PWSZ pracownikiem posiadającym tytuł bibliotekarza dyplomowanego.

Script logo