Wersja polska(PL) English version(EN)

Ośrodek Informacji Patentowej

 

Najważniejsze daty:

 • 15.06.2000 r. - podpisanie umowy między Urzędem Patentowym RP a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową; w następstwie podpisania umowy powołano do istnienia Ośrodek Informacji Patentowej funkcjonujący w strukturach Biblioteki Uczelnianej PWSZ.

 • 01.03.2004 r. - przystąpienie Polski do „Konwencji o udzielaniu patentów europejskich”. Istniejące w kraju ośrodki informacji patentowej stały się częścią sieci PATLIB, obejmującej narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz regionalne ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. Ośrodek Informacji Patentowej PWSZ w Kaliszu jest jednym z 27 ośrodków działających w Polsce.

 • 02.03.2005 r. - aneks do umowy uzgadniający szczegółowe warunki współpracy i rozszerzający listę przekazywanych do ośrodka materiałów.

 • Październik 2005 r. - w ramach współpracy Urzędu Patentowego RP z EPO (Europejskim Urzędem Patentowym) ośrodek otrzymuje stanowisko multimedialne.

 • 22.-23.06.2006 r. - zorganizowanie w PWSZ w Kaliszu warsztatów na temat: „Wzmocnienie praw własności intelektualnej i przemysłowej” dla małych i średnich przedsiębiorstw (we współpracy z Urzędem Patentowym RP i Duńskim Urzędem Patentowym).

 • Udział pracowników ośrodka w konferencjach naukowych:

  • międzynarodowe konferencje :PATLIB 2006 (Praga) i PATLIB 2008 (Warszawa)

  • krajowe konferencje naukowe dla rzeczników patentowych szkół wyższych (Cedzyna 2006 i 2007)

  • krajowe konferencje: „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu” (Świder 2005-2012)

 

Zadania Ośrodka

 

Podstawowym celem Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym nieodpłatnego dostępu do informacji patentowej.

Cel ten realizowany jest poprzez następujące zadania:

 1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji i literatury patentowej na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.

 2. Świadczenie usług informacyjnych z zakresu informacji patentowej, dostarczającej kompleksowej wiedzy o: rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony, rozwiązaniach na które zostały udzielone prawa wyłączne, aktualnym stanie prawnym chronionych rozwiązań, aktach normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, publikacjach i poradnikach o charakterze informacyjnym i metodycznym.

 3. Współpracę w ramach sieci PATLIB z ośrodkami informacji patentowej w Polsce i Europie, Urzędem Patentowym RP i innymi instytucjami związanymi z ochroną własności przemysłowej.

 4. Dostarczanie przedsiębiorcom informacji i wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej.

 5. Prowadzenie działalności o charakterze szkoleniowym z zakresu ochrony własności przemysłowej.

 6. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z zakresu informacji patentowej.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej:

Bazy danych Europejskiego Urzędu Patentowego (esp@cenet):

Script logo