Wersja polska(PL) English version(EN)

Archiwum

GODZINY OTWARCIA ARCHIWUM

PN.- PT.  08.00 - 16.00

 

Archiwum nie wydaje zaświadczeń oraz dyplomów ukończenia studiów  i świadectw

W celu uzyskania stosownych dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Uczelni ul. Nowy Świat 4 pismo skierowane do Rektora PWSZ.

Dokumenty wydawane są w Dziale Nauczania na wydziale ukończenia (podjęcia) studiów.

 

ZASADY KORZYSTANIA

1. Ze zbiorów Archiwum Uczelnianego mają prawo korzystać dla celów służbowych pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

2. Z materiałów archiwalnych dla potrzeb naukowo-badawczych mogą korzystać upoważnione osoby, na podstawie zaświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej.

3. Archiwum nie udostępnia prac dyplomowych.

4. Korzystanie z Archiwum odbywa się wyłącznie w obecności archiwisty.

  

ADRES

ul. Poznańska 201-205 (Kampus PWSZ,  budynek przy Portierni)

 

ARCHIWISTA - mgr Agnieszka Woźniak

tel.  (62) 76 79 667

 

Script logo