Biblioteka PWSZ Kalisz - Biblioteka Uczelniania Państwowej Szkoły Zawodowej im. Stanislawa Wojciechowskiego w Kaliszu


Aktualności

  

 

 • Kody przedłużające działanie programu Statistica

  Aby otrzymać kod przedłużający, należy zgłosić się do Czytelni Głównej

   

  Do 31 marca 2015 r. można skorzystać z kodów przedłużających. Później konieczna będzie ponowna instalacja.

 • Uwaga studenci I roku - OBOWIĄZKOWE PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

   

  Kurs PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO dostępny jest na platformie edukacyjnej e-Akademia - w części kursy organizacyjne.

   
   

  W celu zaliczenia Przysposobienia bibliotecznego  należy:

  1.  zapoznać się z materiałami zawartymi w kursie on-line (e-Akademia) - tylko po zalogowaniu,

  2.  zaliczyć test sprawdzający (w Bibliotece),

  3. otrzymać wpis do indeksu.

   

  Zaliczenie testu odbywa się  w OBOWIĄZKOWYCH TERMINACH wyznaczonych dla poszczególnych grup ćwiczeniowych przez Dział Nauczania.

  ZALICZENIE NALEŻY UZYSKAĆ DO KOŃCA SEMESTRU ZIMOWEGO

   

  MIEJSCE ZALICZENIA

  Studenci Wydziału Zarządzania - Czytelnia Główna (ul. Nowy Świat 4a)

  Studenci Wydziału Politechnicznego - Czytelnia Wydziału Politechnicznego (Poznańska 201-205)

  Studenci Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu  - Czytelnia Wydziału Medycznego

  (ul. Kaszubska 13)

   

  TERMINY PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO

  Studenci, którzy  nie przystapili do egzaminu z przysposobienia bibliotecznego w  wyznaczonych terminach, mogą zgłaszać się do swoich czytelni wydziałowych na indywidualne zaliczenie

   

 • Oprogramowanie STATISTICA dla studentów

  Czytelnia Główna udostępnia studentom zainteresowanym programem Statistica nośniki instalacyjne.

 • Odpracowanie kary za przetrzymanie książek

  Informujemy, że istnieje możliwość odpracowania kary za przetrzymanie książek.

  W tej sprawie należy zgłaszać się do Dyrektora Biblioteki Uczelnianej - ul. Nowy Świat 4a